Innehåll

Hem

Nyheter

Produkter

Vetenskapliga principer

FAQ

Massmedia

Diskussioner

Kontakta oss

Om oss Edge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuzmin Ski Technology AB

Diskussioner

Stålsicklingen och skidglid

Med anledning av SVT:s Plus den 11 februari (Striden om bästa skidglidet) vill jag förtyda några viktiga moment:

Stålsickel ersätter inte glidvallor, det är modern skidbelag som ersätter dem;

Min arbetshypotes är att dagens skidbelag har överlägsna egenskaper som en glidyta över snö. Och just fysiko-kemiska egenskaper av själva skidbelagets material UHMWPE stödjer denna hypotes som best. Ingen glidvalla som finns på marknad i dag kan överträffa skidbelaget. Därför enbart en adekvat mekanisk behandling är ”necessary and sufficient”. Satsar man (vallateam) på olika verktyg (sickel, riller, Drum, etc.) som kan förändra belagets topografi (struktur), då kommer man att ha den optimala glidet under alla väder/snö förhållandena. Det är en kortaste väg (och effektivaste) att angripa skidglidproblematiken;

Dok finns det många andra mindre bra indirekta metoder. Exempelvis, kan man förbättra (släta ut) belagets topografi med en hård (kaltföre) glidvalla och få lite bättre glid. Ja, det går. Men samtidigt försämrar man skidbelagets glidegenskaper (och ibland förstör man skidbelag) p.g.a. den extrem hög temperatur som krävs för att smälta in sådana glidvallor. Inte nog med det. Yttre skikt av glidvallan nöts bort efter några hundra meter och man får vit/grå fläckar på belaget;

Oerhörd viktigt i sammanhanget att förstå att varje glidvallning påverkar belagets topografi (struktur). Väldigt ofta tror man att glidförbättringen beror på den glidvalla som man applicerade, men i verkligheten beror det på ändrad (mer optimerad) belagets topografi;

Man hittar fler detaljer på DIVA

Fortsättning följer…

New products